Cant Modern

Els alumnes de Cant Modern cursen classes d’una durada de 1/2 hora a 1 hora setmanal (opcional). Treballem tècnica vocal, dicció de veu, afinació, com aprendre a llegir les partitures que cantem, ritme, afinacio,… Aconsellem que els alumnes cursin la disciplina de Llenguatge Musical per poder treballar millor a la classe de cant. Per tal de poder escenificar i posar moviment als temes que cantem, és recomana cursar la disciplina de Cant i Interpretació de Cançons per a Cantants Clàssics i Moderns

©copyright: Escola de Música Núria Castells

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close