Cantates LICEU

El Conservatori del Liceu, organitza Cantates anuals per totes les Escoles Liceu. Aquestes se celebren a grans Teatres o Auditoris.

©copyright: Escola de Música Núria Castells

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close