Nivells i Edats Escola de Música Liceu

Oferim tots els nivells, cursos i edats. Tots els alumnes podrán seguir el programa del Liceu amb els seus exàmens, tot i que és optatiu. Si un alumne desitja fer els estudis lliures (venir a l’escola per hobbie), també ho podrà fer:

SENSIBILITZACIÓ I-II-III (de P3 a P5)

BÀSIC 1,2,3,4,5,6

APROFUNDIMENT (per accedir a l’Avançat /Professional)

AVANÇAT 1,2,3,4 (Professional) el 5è i 6è curs s’han de cursar al Conservatori del Liceu    per tal d’obtenir la titulació corresponent.

ADULTS: Oferim cursos per a adults durant tot el curs. Fem uns packs de 4 classes que    es poden descanviar quan es desitgi, sempre i quan el professor tingui disponibilitat. Es    pot seguir el pla d’estudis del Liceu amb o sense exàmens oficials o bé, fer els estudis lliures i tocar un instrument per hobbie a les seves estones lliures.

Tots els alumnes fan un seguiment d’exàmens quatrimestrals amb tribunal del Liceu que es desplaça a la nostre Escola Liceu. Un cop finalitzat el Bàsic 6, els alumnes obtenen un diploma del Liceu que s’entrega en una festa que organitza el Conservatori amb un Concert de Graduació a l’Auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu. D’altre banda, un cop obtingut el diploma de d’Avançat 4, els alumnes continuen els seus estudis reglats al Conservatori del Liceu obtenint plaça com a alumnes d’Escola Liceu.

 

©copyright: Escola de Música Núria Castells

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close